O MNIE

Teresa Loga

Kance­laria Prawnicza Teda z siedzibą w Warszawie została zało­żona w roku 1998.
Działam w oparciu o moje 35 – letnie doświad­czenia zawodowe.


Wydział Prawa i Adminis­tracji ukoń­czyłam na Uniwer­sy­tecie Warszawskim. Radcą prawnym zostałam w 1975 roku, po odbyciu apli­kacji i zdaniu egza­minu radcow­skiego z wynikiem bardzo dobrym.

Każdy Klient jest dla mnie najważniejszy i w indywidualny sposób traktowany.
Dla każdego Klienta znajduję tyle czasu, ile wymagają Jego sprawy.


Po przeprowadzonej z Klientem rozmowie, proponuję kompleksowe rozwiązywanie Jego problemów, uświadamiając ryzyka, zagrożenia i niebezpieczeństwa, wskazując jednocześnie możliwości prawne rozwiązania aktualnych problemów, a także sposoby uniknięcia kłopotów i niepowodzeń w przyszłości. Z moich doświadczeń wynika, że taka technika pracy daje Klientowi poczucie bezpieczeństwa i pozwala na konsekwentne oraz spokojne zwalczanie przeciwności.


Biuro Kance­larii jest małe i kame­ralne, dające miłą i przyjazną dla Klienta atmos­ferę, pozba­wioną pośpiechu i tymcza­so­wości, pozwa­la­jącą Klientowi przedstawić swoje problemy w spokoju i z poczuciem bezpieczeństwa.Znajduje się w uroczym, zabyt­kowym budynku, w samym centrum Warszawy, ale jedno­cześnie w miejscu zacisznym, będącym oazą zieleni i spokoju.Kancelaria Teda - Warszawa

Copyrights © 2016 Teresa Loga